Poemas

Balneario de Camboriu, Brasil.

תחושת המלאות הפנימית חולפת בתוכי והיא אמיתית. דקה כזרזיף מיים היא עוברת דרכי. אני מזהה אותה. יש בה מעין מתיקות. יש בה התרגשות של החיים והיא מלאה באהבה לכל. כאשר עוברים בי זרמי הפרידה..חיפוש האהבה..והשאלות..אני שולחת להם נשיקה מעומקי לבי, והם נטמעים בתוך המשב הטרי של הרגע היפה, הרגע הזה, הרגע שלי

Anuncio publicitario